Đền Hùng 2019

Văn bản địa phương

Giao chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Nông thông mới giai đoạn 2010-202

30/08/2019 07:41 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 19/8, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3839/UBND-KTN về việc giao chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Nông thông mới giai đọan 2010 - 2020.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)