Đền Hùng 2019

Văn bản địa phương

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ

28/03/2019 09:34 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 14/2/2019, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh ban hành văn bản số 02/QĐ-VPĐP về việc Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)