Đền Hùng 2019

Bộ tiêu chí của tỉnh

Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020

15/05/2017 08:18 SA

Xem cỡ chữ Email Print

Ngày 03/5/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 953/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)