Đền Hùng 2019

Thông tin đường dây nóng

Thông tin đường dây nóng tiếp nhận các ý kiến của đồng bào và du khách

10/04/2018 16:06 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Để quản lý tốt các hoạt động lễ hội, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm trong hoạt động dịch vụ và các trường hợp không chấp hành nội quy, quy chế tổ chức lễ hội. Ban Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất - 2018 cung cấp danh sách điện thoại đường dây nóng tiếp nhận và giải quyết các ý kiến đóng góp của đồng bào và du khách, cụ thể như sau:


STT
Họ và tên
Chức vụ, đơn vị công tác
Số điện thoại
1
Văn phòng Khu di tích lịch sử Đền Hùng
0210.3860.026
2
0210.6551.666
3
Ông Nguyễn Anh Dũng
Đội trưởng Đội Công tác liên ngành số 1
0983.699.568
4
Ông Hà Tuấn Tú
Đội trưởng Đội Công tác liên ngành số 2
0983.659.282
5
Ông Lê Độ
Đội trưởng Đội Công tác liên ngành số 3
0913.565.528
6
Ông Lê Minh Tiến
Đội trưởng Đội KTLN các hoạt động Văn hóa, dịch vụ văn hóa, thể thao và DL
0982.396.468
7
Ông Nguyễn Tri Phương
P.Trưởng Đoàn KTLN bình ổn thị trưởng
0943.927.298
(Đã ký)
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)