Đền Hùng 2019

Văn bản

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất - 2018

12/04/2018 10:43 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 27/2/2018, Tiểu ban Tuyên truyền giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất - 2018 đã ban hành kế hoạch số 20/KH-TBTT về tổ chức các hoạt động tuyên truyền giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất - 2018.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)