Đền Hùng 2019

Phân luồng giao thông

Phân luồng giao thông phục vụ giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất 2018

11/04/2018 15:29 CH

Xem cỡ chữ Email Print


I. ĐỐI VỚI CÁC XE KHÔNG ĐI LỄ HỘI
1. Phương án phân luồng giao thông từ xa đối với các xe không đi Lễ hội
- Các phương tiện đi từ Hà Giang, Tuyên Quang về Vĩnh Phúc, Hà Nội: Đi theo Quốc lộ 2 đến Km123+700 thành phố Tuyên Quang, đi theo Quốc lộ 2C về Vĩnh Phúc, đến ngã 3 Tam Dương (Vĩnh Phúc) giao nhau với Quốc lộ 2 rẽ trái đi theo Quốc lộ 2 về Hà Nội; hoặc đến Km5 Quốc lộ 2C rẽ vào nút IC4 lên cao tốc Nội Bài - Lào Cai về Hà Nội và ngược lại (không qua địa bàn tỉnh Phú Thọ).
- Các phương tiện đi từ Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương lên Hà Giang, Tuyên Quang theo 3 phương án:
+ Phương án 1: Các phương tiện đi theo Quốc lộ 2 đến ngã 3 Tam Dương - Vĩnh Phúc (Km36 Quốc lộ 2) rẽ phải vào đường Quốc lộ 2C đi Tuyên Quang, Hà Giang và ngược lại.
+ Phương án 2: Các phương tiện đi đến Km9+200 Quốc lộ 2 đi cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến Km25 rẽ ra nút IC4 đi theo Quốc lộ 2C lên Tuyên Quang gặp Quốc lộ 2 (tại Km123+700) rẽ phải đi Hà Giang hoặc đi tiếp đến nút IC9 (Km66, thị xã Phú Thọ) rẽ trái đi theo đường Hùng Vương (đường 35m) gặp Quốc lộ 2 tại Km 82+200 rẽ trái đi tiếp Tuyên Quang, Hà Giang và ngược lại.
+ Phương án 3: Từ Hà Nội đi theo Quốc lộ 32 đến Km73+500 rẽ trái vào đường Hồ Chí Minh, sau đó rẽ phải theo đường tỉnh 315B khoảng 3Km gặp Quốc lộ 2 rẽ trái đi Tuyên Quang, Hà Giang và ngược lại.
- Các phương tiện đi từ Hà Nội lên Yên Bái, Lào Cai theo 3 phương án:
+ Phương án 1: Các phương tiện đi theo đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và ngược lại.
+ Phương án 2: Các phương tiện đi theo Quốc lộ 2 qua cầu Hạc Trì (Km 53+200 Quốc lộ 2) rẽ trái đi theo Quốc lộ 2D đi Hạ Hòa lên Yên Bái, Lào Cai; hoặc đi lên thị xã Phú Thọ, đến ngã 3 Trường Thịnh (Km 34 Quốc lộ 2D), rẽ phải theo Đường tỉnh 315B ra Quốc lộ 2 (Km 85+00), rẽ trái lên Yên Bái, Lào Cai; hoặc đi qua cầu Phòng Châu rẽ phải theo Quốc lộ 32C đi Yên Bái, Lào Cai và ngược lại
+ Phương án 3: Từ Hà Nội theo Quốc lộ 32, đến Km76+500 (cầu Phong Châu) rẽ trái đi theo Quốc lộ 32C đến Km44 rẽ trái vào nút IC10 đi cao tốc Nội Bài - Lào Cai; hoặc tiếp tục đi thẳng theo Quốc lộ 32C đi Yên Bái, Lào Cai; hoặc đến Km73+500 rẽ trái vào đường Hồ Chí Minh sau đó rẽ phải theo đường tỉnh 315B khoảng 3Km gặp Quốc lộ 2 rẽ trái đi Yên Bái, Lào Cai và ngược lại.
- Các phương tiện đi từ Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) về Hà Nội và ngược lại đi theo 02 phương án
+ Phương án 1: Theo Quốc lộ 32 đến Km78+850 giao nhau với đường Hồ Chí Minh (xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông), rẽ phải đi theo đường Hồ Chí Minh, đến Km 22+200 giao nhau với Quốc lộ 32 (xã Hương Nộn, Tam Nông), rẽ phải theo Quốc lộ 32 qua cầu Trung Hà về Hà Nội và ngược lại.
+ Phương án 2: Theo Quốc lộ 32 đến Km78+850 giao nhau với đường Hồ Chí Minh (xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông), rẽ phải đi theo đường Hồ Chí Minh, đến Km 22+200 giao nhau với Quốc lộ 32 (xã Hương Nộn, Tam Nông), rẽ phải theo Quốc lộ 32 qua cầu Trung Hà về Hà Nội; hoặc theo Quốc lộ 32 đến thị xã Sơn Tây, rẽ phải qua cầu Vĩnh Thịnh, sau đó đi theo Quốc lộ 2C đến Km9+800 rẽ phải theo Quốc lộ 2 về Hà Nội và ngược lại.
2. Phương án phân luồng nội tỉnh đối với các xe không đi Lễ hội.
- Các phương tiện đi từ huyện Đoan Hùng về Hà Nội: Theo Quốc lộ 2 đến (Km85+00) ngã 3 Phú Hộ (thị xã Phú Thọ) rẽ phải theo Đường tỉnh 315B đến Km5+800, rẽ trái đi theo đường Hồ Chí Minh qua cầu Ngọc Tháp đến Km 22+200 rẽ phải theo Quốc lộ 32 qua cầu Trung Hà về Hà Nội và ngược lại.
- Các phương tiện đi từ huyện Hạ Hòa, Thanh Ba, thị xã Phú Thọ đi Hà Nội, Vĩnh Phúc có 3 phương án:
- Phương án 1: Theo Quốc lộ 2D hoặc đường tỉnh 314 đến thị xã Phú Thọ, sau đó đi theo đường Hùng Vương (đường 35m) vào nút IC9 lên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai về Vĩnh Phúc, Hà Nội và ngược lại.
- Phương án 2: Theo Quốc lộ 2D hoặc đường tỉnh 314 đến thị xã Phú Thọ, đi theo Đường tỉnh 315B, đến Km5+800 (ngã ba giao nhau với đường Hồ Chí Minh), rẽ phải vào đường Hồ Chí Minh qua cầu Ngọc Tháp đến Km 22+200 rẽ phải theo Quốc lộ 32 qua cầu Trung Hà về Hà Nội và ngược lại.
- Phương án 3: Theo Quốc lộ 2D hoặc đường tỉnh 314 đến thị xã Phú Thọ, đi tiếp theo Quốc lộ 2D qua cầu Hạc Trì về Hà Nội và ngược lại.
- Các phương tiện đi từ thành phố Việt Trì (nội thành) đi Tam Nông, Thanh Sơn: Theo Quốc lộ 2D qua cầu Phong Châu sang Tam Nông, Thanh Sơn và ngược lại.
 3. Phương án phân luồng đối với phương tiện chở hàng hóa vào khu công nghiệp Đồng Lạng, Phù Ninh và Thụy Vân, Việt Trì (không cho đi vào đường Hùng Vương và Nguyễn Tất Thành)
3.1. Đối với các xe ô tô chở hàng vào khu công nghiệp Đồng Lạng: Chỉ cho phép các xe chở hàng từ các hướng vào khu công nghiệp Đồng Lạng ngoài giờ cao điểm (từ 22 giờ hôm trước đến 05 giờ sáng hôm sau).
3.2. Đối với các xe ô tô chở hàng vào khu công nghiệp Thụy Vân đi theo 03 phương án:
- Phương án 1: Các xe đi Quốc lộ 2 qua cầu Hạc Trì rẽ trái vào Quốc lộ 2D (đường Lạc Long Quân) đến ngã ba Chợ Nú rẽ trái đi theo Quốc lộ 32C đoạn tránh thành phố Việt Trì, đến Km 10+800 rẽ phải theo đường Trường Chinh vào khu công nghiệp, khi ra đi theo chiều ngược lại.
- Phương án 2: Các xe đi trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai rẽ ra nút IC7 (Km 49) đi theo đường Phù Đổng, đến ngã tư giao nhau với đường Trường Chinh rẽ phải theo đường Trường Chinh gặp Quốc lộ 2 rẽ trái, đi theo Quốc lộ 2 đến Km 64+500 (Công ty xăng dầu Phú Thọ) rẽ phải theo đường Lê Đồng vào khu công nghiệp Thụy Vân và ngược lại.
- Phương án 3: Các xe đi trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai rẽ ra nút IC8 (Km 54) rẽ phải theo Quốc lộ 2 đến ngã 3 Phù Lỗ (Km74+800) rẽ trái đi theo Đường tỉnh 325 đến ngã 3 Tiên Kiên rẽ phải theo Quốc lộ 32C, đến ngã ba giao nhau với Quốc lộ 2D rẽ trái theo Quốc lộ 2D đến ngã ba Chợ Nú rẽ trái theo Quốc lộ 32C đoạn tránh thành phố Việt Trì, đến Km 10+800 rẽ phải theo đường Trường Chinh vào khu công nghiệp; khi ra đi đường Trường Chinh đến ngã ba giao nhau với Quốc lộ 32C đoạn tránh thành phố Việt Trì rẽ phải, đến ngã 5 giao nhau giữa Quốc lộ 32C đoạn tránh thành phố Việt Trì và Quốc lộ 32C, rẽ phải theo Quốc lộ 32C, đến ngã ba Tiên Kiên rẽ trái theo đường tỉnh 325 gặp Quốc lộ 2 rẽ phải đi theo Quốc lộ 2 đến Km71 rẽ trái vào nút IC8 lên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
II. ĐỐI VỚI CÁC XE ĐI LỄ HỘI
 1. Xe đi từ Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, ... đi Lễ hội
- Hướng 1: Các xe đi trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai rẽ ra nút IC7 (Km 49) đi theo đường Phù Đổng, đến ngã tư giao nhau với đường Trường Chinh rẽ phải theo đường Trường Chinh, đến ngã tư giao nhau Quốc lộ 2 rẽ phải theo Quốc lộ 2 đến cây xăng Quân khu 2 (Km67+300 Quốc lộ 2), rẽ trái vào Quốc lộ 32C đi vào bãi gửi xe theo chỉ dẫn của CSGT.
- Hướng 2: Các xe đi trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai rẽ ra nút IC8 (Km54), rẽ trái đi theo Quốc lộ 2 đến cây xăng Quân khu 2 (Km67+300 Quốc lộ 2) rẽ phải vào Quốc lộ 32C đi vào bãi gửi xe theo chỉ dẫn của CSGT.
- Hướng 3:
+ Đối với các xe ô tô đi tuyến Quốc lộ 2 đến cây xăng Quân khu 2 (Km67+300 Quốc lộ 2) rẽ trái vào Quốc lộ 32C đi vào bãi gửi xe theo chỉ dẫn của CSGT.
+ Đối với các xe mô tô: Đi tuyến Quốc lộ 2 đến cây xăng Quân khu 2 (Km67+300 QL2) rẽ trái theo đường Quốc lộ 32C vào gửi xe bãi số 2 (bãi xe Gò Đốt), bãi xe bên trái cổng Trung tâm Lễ hội hoặc đi tiếp đến (Km 67+700 Quốc lộ 2) rẽ trái vào gửi xe tại bãi xe số 1 (bãi xe Lâm Viên).
2. Xe đi từ Lào Cai, Yên Bái đi Lễ hội
- Hướng 1: Các xe ô tô đi trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai rẽ ra nút IC8 (Km54), rẽ trái đi theo Quốc lộ 2 đến cây xăng Quân khu 2 (Km67+300 Quốc lộ 2) rẽ phải vào Quốc lộ 32C đi vào bãi gửi xe theo chỉ dẫn của CSGT.
- Hướng 2: Các xe ô tô đi trên đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai rẽ ra nút IC7 (Km 49) đi theo đường Phù Đổng, đến ngã tư giao nhau với đường Trường Chinh rẽ phải theo đường Trường Chinh, đến ngã tư giao nhau Quốc lộ 2 rẽ phải theo Quốc lộ 2 đến cây xăng Quân khu 2 (Km67+300 Quốc lộ 2) rẽ trái vào Quốc lộ 32C đi vào bãi gửi xe theo chỉ dẫn của CSGT.
3. Xe từ Tuyên Quang, Hà Giang….đi lễ hội
- Xe ô tô theo Quốc lộ 2 đến ngã 3 Phù Lỗ (Km74+800 Quốc lộ 2) rẽ phải đi theo Đường tỉnh 325 đến ngã 3 Tiên Kiên rẽ trái theo Quốc lộ 32C, vào bãi gửi xe ô tô Trung tâm theo chỉ dẫn của CSGT.
 - Xe mô tô theo Quốc lộ 2 đến cổng Khu công nghiệp Đồng Lạng (Km69+350 QL2) rẽ phải vào gửi tại bãi số 5 (bãi gửi xe Đồi Thông), hoặc theo Quốc lộ 2 đến cây xăng Quân khu 2 (Km67+300 Quốc lộ 2) rẽ phải vào bãi xe số 2 (bãi xe Gò Đốt). 
4. Xe từ Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Nghĩa lộ (tỉnh Yên Bái) đi lễ hội
- Xe ô tô đi Quốc lộ 32 qua cầu Phong Châu rẽ phải đi theo đường Quốc lộ 32C vào bãi gửi xe ô tô Trung tâm theo chỉ dẫn của CSGT.
- Xe mô tô đi Quốc lộ 32 qua cầu Phong Châu đi theo Quốc lộ 32C đến Km4+500 rẽ trái vào đường khu vực Đền Hùng gửi xe vào bãi xe gần Uỷ ban nhân dân xã Hy Cương (bãi xe số 3) và bãi xe gần Chùa Tổ hoặc đi tiếp đến cổng Trung tâm lễ hội gửi xe vào bãi xe bên trái cổng Trung tâm Lễ hội.
5. Xe từ các huyện Tam Nông, Thanh Thủy, Thanh Sơn ... theo hướng cầu Phong Châu về Đền Hùng
- Xe ô tô qua cầu Phong Châu đi theo Quốc lộ 32C vào bãi gửi xe ô tô Trung tâm theo chỉ dẫn của CSGT.
- Xe mô tô đi Quốc lộ 32 qua cầu Phong Châu đi theo Quốc lộ 32C đến Km4+500 rẽ trái vào đường khu vực Đền Hùng gửi xe vào bãi xe gần Uỷ ban nhân dân xã Hy Cương (bãi xe số 3) và bãi xe gần Chùa Tổ hoặc đi tiếp đến cổng Trung tâm lễ hội gửi xe vào bãi xe bên trái cổng Trung tâm Lễ hội.
6. Các trạm thu giá BOT Cầu Hạc Trì, trạm thu giá BOT Hùng Thắng, nút giao IC7, IC8 - Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai
Các đơn vị quản lý trạm thu giá, nút giao IC7, IC8 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai có trách nhiệm bố trí lực lượng phân làn, phân tuyến đảm bảo giao thông an toàn thông suốt. Khi lưu lượng tham gia giao thông lớn, các trạm thu phí mở tất cả các cửa soát vé. Trong trường hợp xảy ra ùn tắc theo quy định phải xả trạm, các đơn vị thực hiện xả trạm đúng quy định.
7. Thời gian thực hiện
- Từ 05 giờ đến 22 giờ các ngày từ 21/4/2018 đến 25/4/2018 (tức ngày 06/3 Âm lịch đến ngày 10/3 Âm lịch).
 Đề nghị các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin thông báo phân luồng giao thông phục vụ giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất 2018 để nhân dân biết và thực hiện.
 Đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành: Hà Nội, Tuyên Quang, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu phối hợp với Sở Giao thông vận tải Phú Thọ để thực hiện tốt phương án phân luồng giao thông trong những ngày diễn ra Lễ hội./.
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)