Đền Hùng 2019

Văn bản

Đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ, phối hợp tuyên truyền về Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất - 2018

04/04/2018 18:21 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 30/3/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1197/UBND-KGVX đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục hỗ trợ tỉnh Phú Thọ trong công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền về Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất - 2018.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)