Đền Hùng 2019

Văn bản

Quyết định về việc thành lập 3 Đội Công tác liên ngành phục vụ hoạt động của Ban Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất 2018

04/04/2018 17:41 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 22/3/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 591/QĐ-UBND về việc thành lập Bộ phận Thường trực Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất 2018.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)