Đền Hùng 2019

Thông tin ngành nghề, làng nghề

Làng nghề sản xuất chè Chu Hưng

26/09/2011 02:25 SA

Xem cỡ chữ Email Print


Địa chỉ: Xã Ấm Hạ - huyện Hạ Hoà

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất và chế biến chè

Sản phẩm chính: Chè xanh

Tên trưởng làng: Nguyễn Xuân Vinh


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)