Đền Hùng 2019

Thông tin ngành nghề, làng nghề

Làng nghề dịch vụ sản xuất ngư cụ Thao Hà

26/09/2011 08:46 SA

Xem cỡ chữ Email Print


Địa chỉ: Xã Bằng Giã, huyện Hạ Hòa

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất ngư cụ

Sản phẩm chính: Chài, lưới và các vật tư phục vụ nghề sản xuất ngư cụ

Tên trưởng làng: Vũ Kim Hùng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)