Banner Giỗ tổ Hùng Vương 2018(Chuyên trang)

Nội quy Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2018

Nội quy trong thời gian tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất 2018

10/04/2018 16:05:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 11/4/2018, Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất 2018 ban hành Nội quy quy định việc giữ gìn trật tự trị an, thực hiện nếp sống văn minh tại khu vực Di tích lịch sử Đền Hùng trong thời gian tổ chức Lễ hội Đền Hùng năm 2018 (từ ngày 16/4 đến hết ngày 30/4/2018, tức từ mùng 1 đến hết ngày 15/3 Mậu Tuất).