Giới thiệu chung

Ủy ban nhân dân tỉnh

01/01/2020 09:28 SA

Xem cỡ chữ Email Print

Địa chỉ: Đường Trần Phú - Phường Tân Dân - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ 

Điện thoại: 0210.3846647 - 0210.3847393 

Fax: 0210.3846816 

Email: vpub@phutho.gov.vn 

 

THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH

CHỦ TỊCH:

CT-BVQ.jpg

Đồng chí BÙI VĂN QUANG - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

CÁC PHÓ CHỦ TỊCH:

nthai.jpg Đồng chí NGUYỄN THANH HẢI - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 PCT-Ho-Dai-Dung.jpg  Đồng chí HỒ ĐẠI DŨNG - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
dc-PTT.jpg Đồng chí PHAN TRỌNG TẤN - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

CÁC THÀNH VIÊN UBND TỈNH PHÚ THỌ (Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

1. Đồng chí Phạm Trường Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh
2. Đồng chí Ngô Đức Thịnh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ
3. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4. Đồng chí Nguyễn Văn Quân - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải
5. Đồng chí Nguyễn Văn Hậu - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
6. Đồng chí Bùi Đức Nhẫn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
7. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương
8. Đồng chí Nguyễn Thủy Trọng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
9. Đồng chí Nguyễn Đắc Thủy - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
10. Đồng chí Hoàng Quang Trung - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh
11. Đồng chí Nguyễn Minh Xuyên - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
12. Đồng chí Vương Thị Bảy - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính
13. Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế
14. Đồng chí Trần Văn Khai - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
15. Đồng chí Trịnh Hùng Sơn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
16. Đồng chí Trần Quang Tuấn - Giám đốc Sở Xây dựng
17. Đồng chí Trần Thị Nhung - Giám đốc Sở Tư pháp
18. Đồng chí Đỗ Ngọc Dũng - Giám đốc Sở Ngoại vụ
19. Đồng chí Trịnh Thế Truyền - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
20. Đồng chí Đinh Ngọc Thanh - Trưởng Ban dân tộc
 
 
VĂN PHÒNG UBND TỈNH

Địa chỉ: Đường Trần Phú - Phường Tân Dân - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại văn thư: 0210.3846.647

Fax: 0210.3846.816 

Bộ phận 1 cửa: 0210.3846.647 

Thường trực: 0210.3847.393 

Vọng gác CA: 0210.3859.415 

Email: vpub@phutho.gov.vn 

 

Chánh Văn phòng: Trần Văn Khai

Các Phó Chánh Văn phòng:

- Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Ngọc Anh

- Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Quốc Bảo

- Phó Chánh Văn phòng: Hoàng Vũ Cảnh

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)