Giới thiệu chung

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

09/07/2019 08:40 SA

Xem cỡ chữ Email Print

Danh sách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh:

1. Ông Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

2. Bà Nguyễn Thúy Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội, Ủy viên BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Chi hội phó Chi hội Luật gia Văn phòng Quốc hội.

3. Ông Cao Đình Thưởng - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐQBH tỉnh

4. Bà Lê Thị Yến - Ủy viên Thường trực Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội

5. Ông Hoàng Quang Hàm - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội

6. Bà Đinh Thị Bình - Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Sơn

Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh:

Địa chỉ: Tòa nhà HĐND - UBND tỉnh Phú Thọ, Đường Trần Phú, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3847.395; Fax: 0210.3.849.215

Email: bbt.dbnd@phutho.gov.vn

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh: Ông Cao Văn Thắng - Chánh Văn phòng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)