Di sản văn hóa thế giới

“Hát Xoan Phú Thọ” – Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

25/10/2019 14:26:00 CH
PhuthoPortal - Hát Xoan là di sản văn hóa phi vật thể quý báu của vùng Đất Tổ nói riêng và trong kho tàng di sản văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung. Hát Xoan là loại hình dân ca nghi lễ, phong tục, còn gọi là hát cửa đình hay “Khúc môn đình”, là hình thức nghệ thuật đa yếu tố: Ca nhạc, hát, múa phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của cộng đồng.