Tin tức

Tỉ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 7,09%

17/01/2019 20:37:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 17/1, tiếp tục chương trình giám sát, Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Cao Đình Thưởng - TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 - 2018 với Ban Dân tộc tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh. Cùng tham gia có đồng chí Đinh Thị Bình - ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Yên Lập triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững

16/01/2019 19:57:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 16/1, tiếp tục chương trình giám sát, Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Cao Đình Thưởng - TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 - 2018 tại huyện Yên Lập. Cùng đi có đồng chí Đinh Thị Bình - ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh..

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2018 trên địa bàn huyện Thanh Sơn

16/01/2019 10:19:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 15/1, tiếp tục chương trình giám sát, Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Cao Đình Thưởng - TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 - 2018 tại huyện Thanh Sơn. Cùng đi có đồng chí Đinh Thị Bình - ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2018 trên địa bàn huyện Tân Sơn

14/01/2019 22:20:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 14/1, Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Cao Đình Thưởng - TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 - 2018 tại huyện Tân Sơn. Cùng đi có đồng chí Đinh Thị Bình - ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Trao bò cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại huyện Cẩm Khê

03/01/2019 16:03:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 2/1/2019, tại huyện Cẩm Khê, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Khê tổ chức chương trình bàn giao bò cho 28 hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc xã Sơn Nga theo Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững “Phú Thọ chăn nuôi bò cái sinh sản tạo sinh kế để cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo”.

Chăm lo sức khỏe cho người nghèo, gia đình chính sách ở Đồng Sơn

18/12/2018 15:53:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 1/12, Viettel Phú Thọ chủ trì phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho đối tượng gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đồng Sơn, huyện Tân Sơn.