Dự án, hạng mục đầu tư

Danh mục các dự án ưu tiên mời gọi đầu tư năm 2018

07/02/2018 15:31 CH

Xem cỡ chữ Email Print

Danh mục các dự án ưu tiên mời gọi đầu tư năm 2018

 


(Kèm theo Quyết định  số 332 /QĐ-UBND ngày 6/01/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)