Dự án, hạng mục đầu tư

Danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư năm 2017

14/04/2017 09:25 SA

Xem cỡ chữ Email Print

Danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư năm 2017
(Kèm theo Quyết định số  798 /QĐ-UBND ngày 12 /4/2017 của UBND tỉnh)


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)