Dự toán ngân sách địa phương trình HĐND tỉnh

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2017

23/01/2019 15:30:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 23/11/2018, UBND tỉnh ban hành báo cáo số 209/BC-UBND báo cáo quyết toán NSNN năm 2017 trình tại kỳ họp thứ Bảy - Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVIII.

Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016

09/01/2019 10:39:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 24/11/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 191/BC-UBND tỉnh về báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 trình tại Kỳ họp thứ Năm - HĐND tỉnh khóa XVIII.