Dự toán ngân sách địa phương trình HĐND tỉnh

Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016

09/01/2019 10:39:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 24/11/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 191/BC-UBND tỉnh về báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 trình tại Kỳ họp thứ Năm - HĐND tỉnh khóa XVIII.