Khiếu nại tố cáo

Tin hoạt động

Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại tỉnh

14/09/2018 14:35 CH

Xem cỡ chữ Email Print

Ngày 13-9, Đoàn công tác số 3 - Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do đồng chí Nguyễn Văn Du - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, đánh giá sơ kết 5 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng. 


tham.JPG
Đồng chí Nguyễn Văn Du - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Trưởng đoàn công tác số 3 phát biểu kết luận tại buổi làm việc.
Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan thuộc khối Nội chính, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.
5 năm qua, Tỉnh ủy Phú Thọ đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng theo đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chương trình, kế hoạch đề ra. Thường trực Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện đồng bộ, thường xuyên các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan, tổ chức, đơn vị và kê khai tài sản, thu nhập. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ, gắn với kiểm điểm nghiêm túc tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính Trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng “Chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức”. 
Công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế được tăng cường. Trong 5 năm đã tổ chức 87 cuộc kiểm tra, giám sát tại 127 tổ chức cơ sở đảng và các cơ quan, đơn vị. Qua kiểm tra, giám sát cơ bản các hành vi tham nhũng được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh, truy tố, xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội với mức hình phạt nghiêm khắc, góp phần nâng cao tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình, phê bình của cán bộ, đảng viên, phát huy dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và không để xảy ra các vụ tham nhũng lớn, nghiêm trọng, phức tạp. 
img3737-1536816617
Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Dân Mạc phát biểu tại buổi làm việc.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc đã làm rõ một số nội dung mà đoàn công tác quan tâm, đồng chí khẳng định: Tỉnh Phú Thọ luôn xác định công tác phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, do đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng đồng thời ban hành các văn bản để cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của trung ương để lãnh chỉ đạo, cụ thể là Chỉ thị số 20 của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc xử lý, kiểm sát tố giác, tin báo và tội phạm và kiến nghị khởi tố; hoạt động thi hành án hình sự, thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ” được các tỉnh bạn học tập kinh nghiệm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng kiến nghị Trung ương nghiên cứu sửa đổi Luật phòng chống tham nhũng đảm bảo tính khả thi; quy định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ của Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng thời quy định rõ, trách nhiệm của bộ máy tham mưu, giúp việc chuyên trách về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng ở cấp huyện để thống nhất thực hiện. Tăng cường hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ và định hướng nhiệm vụ trọng tâm về công tác phòng chống tham nhũng tại địa phương.   
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Du đánh giá cao nội dung báo cáo của Tỉnh ủy Phú Thọ đã bám sát đề cương hướng dẫn, kịp thời, sát với yêu cầu. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện một cách bài bản, góp phần nâng cao chất lượng công tác phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng. Đồng chí cũng đề nghị thời gian tới, Tỉnh ủy Phú Thọ tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương, đường lối, quan điểm về đấu tranh phòng chống tham nhũng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với các hành vi tham nhũng, sai phạm kinh phí theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 15 của Bộ Chính trị (khóa X) về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xét xử các vụ án và công tác bảo vệ Đảng gắn với cải cách tư pháp và kiểm tra, kiểm soát quyền hạn của cán bộ, đảng viên trực tiếp thực hiện hoạt động tố tụng trong các vụ án kinh tế, tham nhũng có đảng viên vi phạm. 
Nguồn: baophutho.vn
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)