Khiếu nại tố cáo

Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thông báo về việc không thụ lý, giải quyết tố cáo tiếp đối với đơn của bà Hán Thị Bản, khu 7, xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh

19/06/2017 06:45:32 SA
Chủ tịch UBND tỉnh nhận được đơn của bà Hán Thị Bản, khu 7, xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, có nội dung: Tố cáo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Phù Ninh và ông Triệu Văn Vượng, cán bộ Lao động Thương binh và Xã hội xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh có vi phạm trong việc thực hiện chính sách bảo trợ xã hội đối với một số đối tượng trên địa bàn xã Gia Thanh. 

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ

08/06/2017 04:04:40 SA
PhuthoPortal - Cổng Giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ đăng tải nội dung trả lời ý kiến cử tri tỉnh Phú Thọ sau kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XIV của các Bộ, ngành trung ương.

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ

30/05/2017 09:17:12 SA
PhuthoPortal - Cổng Giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ đăng tải nội dung trả lời ý kiến cử tri tỉnh Phú Thọ sau kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XIV của các Bộ, ngành trung ương.

Thông báo về việc không thụ lý, giải quyết tố cáo tiếp

05/01/2017 09:32:02 SA
PhuthoPortal - Ngày 30/12/2016, UBND tỉnh ra văn bản số 98/TB-UBND thông báo về việc không thụ lý, giải quyết tố cáo tiếp.

Thông báo về việc chấm dứt thụ lý, giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Thắm, xã Văn Lương, huyện Tam Nông

16/05/2016 10:00:32 SA
PhuthoPortal - Ngày 06/5/2016, UBND tỉnh đã có Thông báo số 42/TB-UBND về việc chấm dứt thụ lý, giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Thắm, xã Văn Lương, huyện Tam Nông.

Thông báo về việc chấm dứt thụ lý, giải quyết đơn của bà Kiều Thị Vinh, khu 6, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh

09/05/2016 01:02:41 SA
PhuthoPoral - Trong thời gian qua, bà Kiều Thị Vinh thường xuyên đến Trụ sở tiếp công dân của tỉnh gửi đơn, đề nghị giải quyết khiếu nại của bà đối với phương án bồi thường của UBND huyện Phù Ninh khi thu hồi đất của gia đình bà để xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai.