Khiếu nại tố cáo

Văn bản địa phương

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí” lần thứ hai

20/05/2019 10:29:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 6/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có văn bản số 106-CV/BTGTU gửi các huyện, thị, thành ủy và Đảng bộ trực thuộc; Ủy ban MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội; Sở Thông tin và Truyền thông; Hội Nhà báo tỉnh; Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ và các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh về việc hưởng ứng Giải “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí” lần thứ hai.

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019

30/01/2019 16:56:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 10/1/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 147/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.

Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý IV/2018 và năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019

30/12/2018 09:27:00 SA
Ngày 20/12/2018, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 240 /BC - UBND  về "Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý IV/2018 và năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019".

Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng

21/07/2018 08:12:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 19/7, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản số 3143/UBND-NC về việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại tỉnh. 

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

05/04/2018 08:18:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 5/4, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 712/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của tỉnh Phú Thọ.