Khiếu nại tố cáo

Văn bản

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí” lần thứ hai

20/05/2019 10:29:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 6/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có văn bản số 106-CV/BTGTU gửi các huyện, thị, thành ủy và Đảng bộ trực thuộc; Ủy ban MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội; Sở Thông tin và Truyền thông; Hội Nhà báo tỉnh; Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ và các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh về việc hưởng ứng Giải “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí” lần thứ hai.

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019

30/01/2019 16:56:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 10/1/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 147/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.

Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý IV/2018 và năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019

30/12/2018 09:27:00 SA
Ngày 20/12/2018, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 240 /BC - UBND  về "Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý IV/2018 và năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019".

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến Quy hoạch

14/08/2018 08:45:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 15/6/2018, tại Kỳ họp thứ V, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật số 28/2018/QH14: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến Quy hoạch. Luật có hiệu lực từ ngày 01/1/2019.

Luật số 25/2018/QH14: Luật Tố cáo

03/08/2018 09:51:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 12/6/2018, tại Kỳ họp thứ V, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật số 25/2018/QH14: Luật Tố cáo. Luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.

Luật số 27/2018/QH14: Luật Đo đạc và bản đồ

02/08/2018 09:48:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 14/6/2018, tại Kỳ họp thứ V, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật số 27/2018/QH14: Luật Đo đạc và bản đồ. Luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.