Kiến thức về HIV/AIDS

Những kiến thức cơ bản về HIV/AIDS và các biện pháp phòng, chống

24/08/2017 03:42:43 SA
PhuthoPortal - Tháng 12/1990, lần đầu tiên Việt Nam phát hiện người nhiễm HIV. Cho đến nay, dịch HIV vẫn đang đe dọa cuộc sống của con người trong cộng đồng. Nhưng trong chúng ta không phải ai cũng có hiểu biết đầy đủ và đúng đắn về căn bệnh này.

Những kiến thức cơ bản về HIV/AIDS và các biện pháp phòng, chống

22/08/2017 01:00:55 SA
PhuthoPortal - Tháng 12/1990, lần đầu tiên Việt Nam phát hiện người nhiễm HIV. Cho đến nay, dịch HIV vẫn đang đe dọa cuộc sống của con người trong cộng đồng. Nhưng trong chúng ta không phải ai cũng có hiểu biết đầy đủ và đúng đắn về căn bệnh này.

HIV/AIDS là gì?

22/11/2016 08:45:36 SA