Tin tức

Phải kiểm soát đặc biệt các cơ sở kinh doanh thuốc hướng thần, tiền chất

28/05/2018 11:00 SA

Xem cỡ chữ Email Print

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt.


Theo đó, cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt gồm: Cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh dịch vụ bảo quản thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, thuốc phóng xạ; cơ sở sản xuất thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ (cơ sở).
a7.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Cơ cấu tổ chức của Hội đồng tại Bộ Y tế có Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo Cục Quản lý Dược; đại diện Bộ Công an liên quan đến công tác kiểm soát hoạt động ma túy; đại diện Bộ Khoa học và công nghệ liên quan đến công tác quản lý an toàn bức xạ-hạt nhân; thanh tra Bộ Y tế…
Hội đồng của Sở Y tế có Chủ tịch là lãnh đạo Sở Y tế phụ trách công tác dược hoặc Phòng Chức năng thuộc Sở Y tế; đại diện Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan đến công tác kiểm soát hoạt động ma túy; đại diện Sở Khoa học và Công nghệ liên quan đến công tác quản lý an toàn bức xạ…
Hội đồng của Bộ Y tế có chức năng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng chận đủ điều kiện kinh doanh dược của các cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh dịch vụ bảo quản thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, thuốc phóng xạ; cơ sở sản xuất thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất để tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Y tế về việc cho phép kinh doanh các thuốc phải kiểm soát đặc biệt.
Hội đồng tại Sở Y tế có chức năng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng chận đủ điều kiện kinh doanh dược của các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ để tư vấn cho Giám đốc Sở Bộ Y tế về việc cho phép kinh doanh các thuốc phải kiểm soát đặc biệt.
Ý kiến của Hội đồng là cơ sở để Bộ Y tế hoặc Sở Y tế tiến hành đánh giá thực tế tại cơ sở về xem xét cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.
Nguồn: tiengchuong.vn
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)