Văn bản

Kế hoạch tổ chức Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2018

30/05/2018 14:06:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 29/5/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2182/KH-UBND về tổ chức Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2018 (từ ngày 01/6/2018 - 30/6/2018).

Nghị định số 80/2018/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP và Nghị định số 135/2004/NĐ-CP

18/05/2018 10:25:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 17/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấp phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.

Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất

16/05/2018 10:22:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 15/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 73/2018/NĐ-CP về quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.

Hướng dẫn quốc gia xét nghiệm HIV

28/04/2018 10:20:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 27/04/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2674/QĐ-BYT về việc ban hành “Hướng dẫn quốc gia xét nghiệm HIV”.

Hướng dẫn tư vấn, xét nghiệm HIV tại cộng đồng

28/04/2018 10:17:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 27/04/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2673/QĐ-BYT về việc ban hành “Hướng dẫn tư vấn, xét nghiệm HIV tại cộng đồng”.

Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2018

07/03/2018 16:44:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 5/3/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 722/KH-UBND về phòng, chống HIV/AIDS năm 2018.