Các chuyên đề

Cộng đồng góp phần bền vững cho công tác phòng, chống HIV/AIDS

30/11/2017 02:55:54 SA
Các tổ chức cộng đồng, xã hội không chỉ đóng góp tích cực cho công tác phòng, chống HIV/AIDS, mà còn góp phần bảo đảm kết quả bền vững trong công tác này. Để đạt được các mục tiêu trong hoạt động này, việc xây dựng các tổ chức dựa vào cộng đồng là rất cần thiết.

Điều trị thay thế bằng Methadone: Những khó khăn

18/02/2016 02:02:58 SA
Thời gian qua, công tác cai nghiện và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế đã giúp hàng nghìn người ổn định cuộc sống, có thu nhập, góp phần giảm tội phạm, lây nhiễm HIV, ổn định xã hội. Tuy nhiên, công tác này đang đứng trước những khó khăn, thách thức không nhỏ.

Đột phá mới trong nghiên cứu HIV

21/12/2015 07:22:52 SA
Các nhà khoa học đã xác định được những dấu ấn sinh học trong tế bào miễn dịch, từ đó dự đoán được các trường hợp bệnh nhân có thể ngưng trị liệu HIV mà vẫn khỏe.

Tìm hiểu về bệnh lao/HIV

30/06/2011 09:13:13 SA