Các chuyên đề

Cần bổ sung cơ chế, chính sách xã hội hóa công tác cai nghiện

04/09/2019 08:53:00 SA
Nhằm tăng cường công tác cai nghiện tự nguyện và cai nghiện bắt buộc, cơ quan Nhà nước cần có quy định cụ thể về chế độ, chính sách trong công tác cai nghiện. Đặc biệt là chính sách khuyến khích các tổ chức cai nghiện dân lập và cần một cơ chế quản lý chặt chẽ các cơ sở cai nghiện này cho phù hợp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nghiện.

Quỹ Toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao, Sốt rét hỗ trợ Việt Nam giai đoạn 2019-2020

04/09/2019 08:50:00 SA
Ông Olivier Cavey, Quản lý Chương trình Quỹ Toàn cầu Việt Nam cho biết, Việt Nam là điểm sáng trong các nước nhận hỗ trợ từ Quỹ Toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao, Sốt rét. Do vậy, Quỹ Toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao, Sốt rét dự kiến sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Việt Nam trong giai đoạn 2019-2020 khoảng 2,5 triệu USD để can thiệp phòng, chống HIV/AIDS trong nhóm nam quan hệ đồng tính (MSM).

Cộng đồng góp phần bền vững cho công tác phòng, chống HIV/AIDS

30/11/2017 02:55:54 SA
Các tổ chức cộng đồng, xã hội không chỉ đóng góp tích cực cho công tác phòng, chống HIV/AIDS, mà còn góp phần bảo đảm kết quả bền vững trong công tác này. Để đạt được các mục tiêu trong hoạt động này, việc xây dựng các tổ chức dựa vào cộng đồng là rất cần thiết.

Điều trị thay thế bằng Methadone: Những khó khăn

18/02/2016 02:02:58 SA
Thời gian qua, công tác cai nghiện và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế đã giúp hàng nghìn người ổn định cuộc sống, có thu nhập, góp phần giảm tội phạm, lây nhiễm HIV, ổn định xã hội. Tuy nhiên, công tác này đang đứng trước những khó khăn, thách thức không nhỏ.

Đột phá mới trong nghiên cứu HIV

21/12/2015 07:22:52 SA
Các nhà khoa học đã xác định được những dấu ấn sinh học trong tế bào miễn dịch, từ đó dự đoán được các trường hợp bệnh nhân có thể ngưng trị liệu HIV mà vẫn khỏe.