Banner Chính quyền điện tử (trong chuyên trang)

Tin tức

Khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia

12/03/2019 17:21:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 12/3, Văn phòng Chính phủ tổ chức Lễ khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước theo hình thức trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố. Đây là bước đột phá mạnh mẽ nhằm cụ thể hóa Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước. 

Quyết tâm xây dựng nền hành chính hiện đại

05/03/2019 16:01:00 CH
PhuthoPortal - Đón tiếp nhiệt tình, hướng dẫn cụ thể, chu đáo, trả kết quả sớm, tiết kiệm thời gian, chi phí… đó là đánh giá của người dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh. Những việc làm cụ thể trên đã khẳng định rõ hiệu quả hoạt động của Trung tâm PVHCC (Trung tâm) tỉnh sau gần 5 tháng đi vào hoạt động, tạo bước đột phá trong cải cách TTHC trên địa bàn.

Viễn thông trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0

13/02/2019 11:11:00 SA
PhuthoPortal - Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng công nghiệp 4.0) đã và đang diễn ra sâu, rộng với tốc độ phát triển không ngừng trên toàn thế giới, trong tất cả các lĩnh vực và mọi mặt của đời sống, xã hội. Viễn thông cũng không nằm ngoài dòng chảy và xu thế phát triển tất yếu đó.

Gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng chính quyền điện tử với cải cách hành chính

13/02/2019 11:04:00 SA
PhuthoPotal - Trong bối cảnh đất nước đang chuyển biến mạnh mẽ, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, mọi mặt của đời sống được nâng cao, chúng ta xác định cần phải tiến hành cải cách hành chính một cách triệt để nhằm xây dựng một Nhà nước pháp quyền đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới. Trong đó, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông xây dựng chính quyền điện tử được Đảng và Nhà nước xác định là một trong những giải pháp chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, điều hành, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Quyết tâm xây dựng nền hành chính phục vụ

04/01/2019 13:43:00 CH
Phuthoportal - Thời gian qua, Phú Thọ xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong bốn khâu đột phá chiến lược, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên có tính quyết định trong thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện giao dịch hành chính với cơ quan nhà nước. Bằng những nỗ lực không ngừng trong công tác chỉ đạo, quản lý điều hành CCHC, các cấp chính quyền trong tỉnh đã củng cố niềm tin cho người dân, doanh nghiệp vào hoạt động của các cơ quan công quyền.

Khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

04/10/2018 14:00:00 CH
Phuthoportal - Ngày 1/10, UBND tỉnh tổ chức lễ khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.