Tin tức

Đẩy nhanh tiến trình xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ

28/08/2019 11:46:44 SA
PhuthoPortal - Đảng và Nhà nước đã đặt ra mục tiêu xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử để hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; tiếp cận và ứng dụng các thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm thúc đẩy phát triển mọi mặt kinh tế - xã hội của đất nước.

Phú Thọ dẫn đầu bảng xếp hạng an toàn thông tin của Cổng/Trang thông tin điện tử cơ quan Nhà nước năm 2019

28/08/2019 08:32:00 SA
PhuthoPortal - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố bảng xếp hạng an toàn thông tin của Cổng/Trang thông tin điện tử cơ quan Nhà nước năm 2019 (Chỉ số PSI). Với 0,8831 điểm, UBND tỉnh Phú Thọ dẫn đầu trong số 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Từ ngày 16/8/2019, chính thức triển khai gửi, nhận văn bản điện tử có ký số giữa các cơ quan hành chính của tỉnh

22/08/2019 15:28:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 15/8, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành văn bản số 3758/UBND-KGVX về việc chính thức triển khai gửi, nhận văn bản điện tử có ký số giữa các cơ quan hành chính của tỉnh. Theo đó từ ngày 16/8/2019, các cơ quan hành chính của tỉnh triển khai gửi, nhận văn bản điện tử có ký số đối với toàn bộ các văn bản (không phát hành văn bản giấy), trừ văn bản chế độ mật, hồ sơ dự án, tài liệu nộp tại Trung tâm phục vụ hành chính công.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong xây dựng Chính quyền điện tử

29/05/2019 14:59:00 CH
PhuthoPortal - Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của chính quyền là nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thành công Chính quyền điện tử theo Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Dưới sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, thời gian qua toàn tỉnh đã và đang tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị, trong đó lấy người dân làm trung tâm, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội của địa phương. 

Bước chuyển biến mạnh mẽ sau hơn nửa năm Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đi vào hoạt động

27/05/2019 08:22:00 SA
PhuthoPortal - Sau hơn nửa năm vận hành và đi vào hoạt động, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng được sự kỳ vọng của tổ chức và cá nhân.

Bàn giao tiếp nhận Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố Việt Trì

17/05/2019 14:16:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 16/5, UBND thành phố Việt Trì phối hợp với Viettel Phú Thọ tổ chức lễ ký kết bàn giao tiếp nhận Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố Việt Trì.