Văn bản

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2019

26/03/2019 13:51:00 CH
PhuthoPortal - Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 6051/KH-UBND về việc ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2019.

Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2018

21/02/2019 15:02:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 12/2/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 272/QĐ-UBND về phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2018.

Thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

29/08/2018 13:04:00 CH
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1072/QĐ-TTg thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử trên cơ sở kiện toàn Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin. Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Ủy ban.

Phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh

26/04/2017 08:57:00 SA
PhuthoPortal – Ngày 13/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 808/QĐ-UBND về phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh.