Chỉ số giá xây dựng

Qúy III

Chỉ số giá xây dựng tháng 8/2018

20/09/2018 15:38 CH

Xem cỡ chữ Email Print

Kèm theo văn bản số 1157/SXD-KTXD ngày 17/9/2018 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 8 năm 2018Tệp đính kèm:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)