Chỉ số giá xây dựng

Quý II

Chỉ số giá xây dựng tháng 6/2018

02/08/2018 15:00 CH

Xem cỡ chữ Email Print

Kèm theo văn bản số 814/SXD-KTXD ngày 16/7/2018 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 6 năm 2018
 
 Tệp đính kèm:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)