Tin tức - Sự kiện

Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ 20 năm xây dựng và phát triển (1999 - 2019)

15/11/2019 13:58:00 CH
PhuthoPortal - Trong mỗi giai đoạn phát triển của đất nước, việc hình thành một tổ chức, đơn vị đều được xuất phát trên cơ sở yêu cầu của thực tiễn đời sống và xu thế phát triển của xã hội. Trường Dạy nghề tỉnh Phú Thọ nay là Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ được thành lập trong bối cảnh đất nước ta đẩy mạnh thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về việc làm nhằm cơ cấu lại giữa việc đào tạo lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên với lao động có trình độ trung học chuyên nghiệp và công nhân kỹ thuật.