Cải cách hành chính

Tin tức – Sự kiện

Phú Thọ xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018

14/05/2019 15:04 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2018. Theo đó, tỉnh Phú Thọ xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố, tăng 7 bậc so với năm 2017.


image001_289.jpg
15 tỉnh, thành phố đứng đầu bảng xếp hạng tổng thể về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018
Công tác đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện với 6 hạng mục là: Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan; Trang/Cổng thông tin điện tử (Cung cấp, cập nhật thông tin; Các chức năng hỗ trợ trên trang/cổng thông tin điện tử); Cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Cơ chế, chính sách và quy định cho ứng dụng công nghệ thông tin; Nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin. Mỗi hạng mục được kiểm tra, tính điểm, tổng điểm của các hạng mục được sử dụng để xếp hạng tổng thể cho cơ quan.
image003_183.jpg
Bảng so sánh các hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 và 2017 của tỉnh Phú Thọ
Năm 2018, Phú Thọ tăng bậc ở các hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đạt 0,799, xếp thứ 17/63 (năm 2017 xếp thứ 22/63); Cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt 0,720, xếp thứ 8/62 (năm 2017 xếp thứ 36/63); Nguồn nhân lực cho ứng dụng công nghệ thống tin đạt 0,880, xếp thứ 1/63 (năm 2017 xếp thứ 11/63).
Các hạng mục Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động; Trang/Cổng thông tin điện tử; Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng công nghệ thông tin giảm điểm so với năm 2017.
Kết quả xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin được công bố là cơ sở để các địa phương nắm được thực trạng, vị trí xếp hạng tương đối về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan, đơn vị mình; chỉ ra được những tồn tại, hạn chế, từ đó có kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành và cải cách thủ tục hành chính trong những năm tới.
Khánh Trang
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)