Cải cách hành chính

Tin tức – Sự kiện

Xây dựng phần mềm Cổng thông tin đối thoại trực tuyến

26/03/2019 17:24 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 26/3, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị đánh­ giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu xây dựng Cổng thông tin đối thoại trực tuyến đáp ứng nhu cầu hỏi - đáp của tổ chức, công dân đối với các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ”. Đề tài do nhóm tác giả của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông) thực hiện.


nghiem-thu-dt-1.JPG
Các ý kiến Hội đồng nghiệm thu đều đánh giá cao giá trị khoa học, ý nghĩa thực tiễn của đề tài
Hằng năm, thông qua chuyên mục Hỏi đáp trực tuyến, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã nhận được hàng trăm câu hỏi từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Từ các câu hỏi đó, Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã chuyển đến các cơ quan chuyên môn trả lời và đăng tải trên Cổng. Thông qua chuyên mục đã thể hiện vai trò cầu nối giữa chính quyền và nhân dân, phục vụ tốt hơn nhu cầu thông tin của nhân dân, đặc biệt là giải đáp và cung cấp thông tin kịp thời về các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng và Nhà nước, giải đáp các vướng mắc trong thực hiện cơ chế chính sách và thực hiện các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.
Tuy nhiên, chuyên mục còn một số bất cập như: Quy chế quản lý, phối hợp giữa các cơ quan còn nhiều điểm chưa thống nhất; chưa hỗ trợ chức năng cho các cơ quan nhà nước trực tiếp tiếp nhận và trả lời trực tuyến thông qua chuyên mục…
Xuất phát từ thực trạng trên, nhóm tác giả Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông đã tiến hành nghiên cứu, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ hỏi đáp trực tuyến và lập trình phần mềm Cổng thông tin đối thoại trực tuyến.
Sau khi điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp, công dân đối với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, phân tích số liệu, tư liệu điều tra, khảo sát, nhóm tác giả đã nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện Cổng thông tin đối thoại trực tuyến.
Cùng với việc giải đáp các vướng mắc của tổ chức, cá nhân, thông qua Cổng thông tin đối thoại trực tuyến còn cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư; đồng thời là công cụ tổ chức tuyên truyền, quảng bá về môi trường đầu tư cũng như những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Đặc biệt, thông qua Cổng thông tin đối thoại trực tuyến có thể liên kết với việc gửi nhận các câu hỏi, câu trả lời của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh một cách liên tục, thông suốt, nhanh hơn, hiệu quả hơn. Qua đó xây dựng một quy trình làm việc mới, hiện đại trên môi trường điện tử, giảm chi phí về thời gian và cơ sở vật chất.
PHAN-BIEN.jpg 
Thành viên Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh đưa ra những ý kiến nhận xét, phản biện, bổ sung cho đề tài
Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện đề tài, các thành viên Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh cơ bản đều đánh giá cao giá trị khoa học, ý nghĩa thực tiễn đề tài và khẳng định đây là một giải pháp công nghệ hữu ích đối với người dân và doanh nghiệp. Hội đồng nghiệm thu đề tài nhất trí và đánh giá đề tài đạt tiêu chuẩn so với yêu cầu đặt ra.
Huyền Trang
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)