Cải cách hành chính

Tin tức – Sự kiện

96,8% công dân rất hài lòng khi đến giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

03/01/2019 09:26 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 21/12, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các sở, ngành có thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tại Trung tâm báo cáo kết quả sau 3 tháng đi vào hoạt động; đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Qua kết quả thống kê đo lường mức độ hài lòng, có 96,8% công dân trả lời rất hài lòng; 3,2% công dân trả lời hài lòng; không có công dân trả lời không hài lòng hoặc rất không hài lòng khi đến giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


TTHCC3.jpg
Tính đến ngày 15/12/2018, sau 3 tháng đi vào hoạt động, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 8.868 hồ sơ; đã giải quyết 6.824 hồ sơ, chiếm tỉ lệ 77% (trong đó số hồ sơ giải quyết trước hạn là 4.718 hồ sơ, chiếm tỉ lệ 69,1%; số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 2.093 hồ sơ, chiếm tỉ lệ 30,7%; số hồ sơ quá hạn là 13 hồ sơ, chiếm tỉ lệ 0,2%); số hồ sơ đang trong quá trình giải quyết là 2.018 hồ sơ, chiếm tỉ lệ 22,75%.
TTHCC2_1.jpg
Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị
Việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quản lý tập trung, thống nhất tại Trung tâm đã giúp người dân và doanh nghiệp chỉ cần đến một địa chỉ duy nhất để giải quyết TTHC.
Việc ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC đã mang lại sự tiện lợi cho cả công dân và công chức, viên chức; nâng cao hiệu quả, tiến độ giải quyết hồ sơ; gia tăng tính công khai, minh bạch; tăng cường sự tương tác giữa người dân và cơ quan hành chính nhà nước. Từ đó, tiết kiệm đáng kể thời gian và tiền bạc của tổ chức, cá nhân; giảm thiểu phiền hà, nhũng nhiễu có thể xảy ra trong quá trình giải quyết TTHC.
TTHCC_1.jpg
Đại biểu thảo luận tại hội nghị
Thảo luận tại hội nghị, đại diện các sở, ngành cho biết do mới đi vào hoạt động nên trong quá trình vận hành hệ thống và giải quyết các TTHC tại Trung tâm vẫn còn gặp một số khó khăn như: Các TTHC thực hiện tại Trung tâm thường xuyên có biến động về số lượng và nội dung gây khó khăn cho việc xây dựng qui trình luân chuyển hồ sơ điện tử và cập nhật thông tin về TTHC; một số TTHC có trong danh mục “Một cửa” của sở, ngành thuộc phạm vi thẩm quyền ra quyết định của UBND tỉnh nhưng chưa được đưa vào thực hiện tiếp nhận giải quyết liên thông tại Văn phòng UBND tỉnh; hệ thống Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến của tỉnh chưa được kết nối, liên thông với phần mềm chuyên ngành của các bộ, ngành, gây khó khăn cho công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ.
Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục đảm bảo giải quyết các TTHC cho tổ chức, cá nhân nhanh chóng, kịp thời, thuận tiện, đúng qui trình, đúng pháp luật; công khai, minh bạch, ngăn ngừa tối đa những phiền hà, sách nhiễu có thể xảy ra trong quá trình giải quyết TTHC; phấn đấu hạn chế thấp nhất tình trạng giải quyết hồ sơ quá thời hạn qui định. Phối hợp rà soát, nghiên cứu, đề xuất các TTHC thực hiện liên thông và những TTHC còn chưa phù hợp để tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, cắt giảm hoặc bổ sung theo thẩm quyền. Đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra, đôn đóc, đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trong giải quyết TTHC; tham mưu Văn phòng UBND tỉnh các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết TTHC.
Lệ Thủy
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)