Cải cách hành chính

Năm 2017

Báo cáo công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

08/12/2017 09:24:00 SA
PhuthoPortal - Báo cáo số 213/BC-UBND ngày 7/12/2017 về công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.  

Báo cáo công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ 6 tháng đầu năm 2017

15/06/2017 08:10:00 SA
PhuthoPortal - Báo cáo số 94/BC-UBND, ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ 6 tháng đầu năm 2017.