Cải cách hành chính

Tin tức – Sự kiện

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong xây dựng Chính quyền điện tử

03/06/2019 08:48:00 SA
PhuthoPortal - Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của chính quyền là nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thành công Chính quyền điện tử theo Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Dưới sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, thời gian qua toàn tỉnh đã và đang tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị, trong đó lấy người dân làm trung tâm, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội của địa phương. 

Phú Thọ xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018

14/05/2019 15:04:00 CH
PhuthoPortal - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2018. Theo đó, tỉnh Phú Thọ xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố, tăng 7 bậc so với năm 2017.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hiện đại thị xã Phú Thọ phát huy hiệu quả hoạt động

28/04/2019 15:01:00 CH
PhuthoPortal - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hiện đại thị xã Phú Thọ được thành lập năm 2003 với 3 cán bộ, mỗi năm tiếp nhận, giải quyết trên 1.000 hồ sơ cho công dân và tổ chức, tỷ lệ trả kết quả đúng hẹn đạt trên 90%. Thị xã Phú Thọ xác định hiện đại hóa bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đồng bộ là tiền đề vững chắc để tạo bước đột phá trong quản lý và hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Xây dựng phần mềm Cổng thông tin đối thoại trực tuyến

26/03/2019 17:24:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 26/3, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị đánh­ giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu xây dựng Cổng thông tin đối thoại trực tuyến đáp ứng nhu cầu hỏi - đáp của tổ chức, công dân đối với các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ”. Đề tài do nhóm tác giả của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông) thực hiện.

Khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia

12/03/2019 17:21:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 12/3, Văn phòng Chính phủ tổ chức Lễ khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước theo hình thức trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố. Đây là bước đột phá mạnh mẽ nhằm cụ thể hóa Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước. 

Quyết tâm xây dựng nền hành chính hiện đại

05/03/2019 10:06:00 SA
PhuthoPortal - Đón tiếp nhiệt tình, hướng dẫn cụ thể, chu đáo, trả kết quả sớm, tiết kiệm thời gian, chi phí… đó là đánh giá của người dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh. Những việc làm cụ thể trên đã khẳng định rõ hiệu quả hoạt động của Trung tâm PVHCC (Trung tâm) tỉnh sau gần 5 tháng đi vào hoạt động, tạo bước đột phá trong cải cách TTHC trên địa bàn.