Chuyên mục bảo hiểm

Tin tức

Tổ chức in, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH và lập danh sách cấp thẻ BHYT năm 2018

08/12/2017 01:26 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 4/12/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 5474/UBND-KGVX về việc tổ chức in, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH và lập danh sách cấp thẻ BHYT năm 2018.


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao BHXH tỉnh chủ trì, triển khai hướng dẫn các đơn vị trên địa bàn tỉnh khẩn trương thực hiện việc in, đổi thẻ BHYT mới theo mã số BHXH cho toàn bộ người tham gia theo nội dung hướng dẫn và chỉ đạo của BHXH Việt Nam. Chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống thực hiện, in đổi thẻ BHYT đảm bảo đúng quy trình và đúng thời gian quy định (chậm nhất đến 30/6/2018). Thông báo cho tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh có ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT thực hiện, đảm bảo mọi người có thẻ BHYT (mới, cũ) đều được hưởng quyền lợi BHYT. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tỉnh tổ chức chuyển danh sách, và thẻ BHYT (mẫu mới) theo mã số BHXH đến đơn vị quản lý để chuyển trả người tham gia BHYT đầy đủ, kịp thời.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành, thị, tổ chức thực hiện đổi thẻ BHYT mới theo mã số BHXH cho người tham gia BHYT tại đơn vị theo hướng dẫn của bảo hiểm tỉnh. Rà soát các trường hợp tăng, giảm, lập danh sách những trường hợp chỉ tham gia BHYT, những trường hợp tham gia cả BHXH và BHYT và gửi về BHXH tỉnh trước ngày 11/12/2017.

Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài của tỉnh, thông tin, tuyên truyền và chỉ đạo các doanh nghiệp thành viên trực thuộc, phối hợp với cơ quan bảo hiểm của tỉnh nhanh chóng thực hiện hoàn tất việc in, đổi thẻ BHYT cho người lao động, đảm bảo quyền lợi cho các trường hợp tham gia.

Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ, Cổng Giao tiếp điện tử tỉnh thực hiện tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng về  mục đích, ý nghĩa, thủ tục cấp đổi thẻ BHYT (mẫu mới) để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở khám, chữa bệnh và người dân trong tỉnh hiểu, cùng phối hợp triển khai thực hiện.

BBT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)