An toàn giao thông

Những điều cần biết khi tham gia giao thông

Quy định về tốc độ xe khi tham gia giao thông đường bộ

28/07/2009 00:00:00 SA
Quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ vừa được Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn chi tiết tại Thông tư số 13/2009/TT-BGTVT.

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động đường sắt

24/07/2009 00:00:00 SA
Điều 12 Luật Đường sắt qui định về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động đường sắt.

Tránh xe đi ngược chiều khi tham gia giao thông đường bộ

23/07/2009 00:00:00 SA
Điều 17 Luật Giao thông đường bộ qui định về tránh xe đi ngược chiều

Chở người trên xe ô tô chở hàng

23/07/2009 00:00:00 SA
Điều 21 Luật Giao thông đường bộ qui định về trường hợp chở người trên xe ô tô chở hàng

Quyền ưu tiên của một số loại xe tham gia giao thông đường bộ

23/07/2009 00:00:00 SA
Điều 22 Luật Giao thông đường bộ qui định về quyền ưu tiên của một số loại xe

Người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy

23/07/2009 00:00:00 SA
Điều 30 Luật Giao thông đường bộ qui định về người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy