TIN TRONG TỈNH

Tập huấn nghiệp vụ công tác khuyến học năm 2019 và triển khai Thông tư 32/TT-BGD&ĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới

16/04/2019 18:08 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 16/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác khuyến học năm 2019 và triển khai Thông tư 32/TT-BGD&ĐT của Bộ GD&ĐT về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới với 13 điểm cầu các huyện, thành, thị trong tỉnh. 


quang-canh_1.jpg
Quang cảnh hội nghị
Dự hội nghị có lãnh đạo Sở GD&ĐT, Hội Khuyến học tỉnh và gần 950 đại biểu là các trưởng, phó phòng GD&ĐT, chủ tịch, phó chủ tịch Hội khuyến học các huyện, thành thị; cán bộ quản lý, chuyên viên phụ trách và giáo viên biệt phái công tác tại các trung tâm học tập cộng đồng; lãnh đạo Hội Khuyến học các xã, phường, thị trấn, chi hội trực thuộc và ban khuyến học một số dòng họ.
Việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. Chương trình nhất quán với chủ trương một chương trình, nhiều sách giáo khoa; được xây dựng theo hướng đổi mới về mục tiêu giáo dục, chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Đổi mới nội dung giáo dục theo hướng tinh gọn, thiết thực, giảm số môn học bắt buộc, tăng môn học, chủ đề và hoạt động giáo dục tự chọn, tích hợp cao ở các lớp học dưới và phân hóa dần ở các lớp học trên…; đồng thời kết nối, liên thông giữa các lớp, cấp học và theo hướng mở.
Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh đã triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Khuyến học tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Theo đó, các cấp Hội Khuyến học tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt, năng động, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, hướng các hoạt động Hội về cơ sở. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua khuyến học; đẩy mạnh phong trào học tập của người lớn theo hướng mỗi công dân là một công dân học tập, xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập gắn kết chặt chẽ với xây dựng nông thôn mới/đô thị văn minh, khu dân cư, cơ quan văn hóa.
phat-bieu.jpg
Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Hùng Vương phát biểu tại hội nghị
Triển khai những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ công tác Hội và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh đề nghị: Các cấp Hội tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023; làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về khuyến học, khuyến tài gắn với thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương tự học, học thường xuyên, học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tăng cường củng cố tổ chức, phát triển hội viên, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội.
Bên cạnh đó phối hợp với ngành GD&ĐT, các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động khuyến học, hỗ trợ giáo dục trong và ngoài nhà trường; tiếp tục duy trì các mô hình học tập, nuôi lợn nhựa khuyến học, quỹ khuyến học... Đồng thời liên kết phối hợp với các lực lượng giáo dục, cơ sở giáo dục để nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng.
Thông qua hội nghị nhằm giúp cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh hiểu rõ về chương trình giáo dục phổ thông mới và những yêu cầu để thực hiện có hiệu quả chương trình này. Từ đó đề ra những biện pháp cụ thể, thiết thực để huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của phụ huynh trong việc triển khai thực hiện chương trình. Đồng thời góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ, hội viên khuyến học từ tỉnh đến cơ sở; phát huy vai trò của Hội Khuyến học các cấp và tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của cán bộ, hội viên làm nòng cốt liên kết, phối hợp với các lực lượng, tổ chức xã hội tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
Thanh Hòa
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)