THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2018

10/04/2018 12:42 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 26/3/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 40/BC-UBND về hoạt động của UBND tỉnh tháng 3 và tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2018.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)