Chính sách mới

Tăng 7,19% mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân phục viên, xuất ngũ

15/08/2019 14:22:00 CH
(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 106/2019/TT-BQP hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Hỗ trợ xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương

12/08/2019 16:40:00 CH
(Chinhphu.vn) - Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 11/2019/TT-BCT hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại.

Hướng dẫn quản lý ngoại hối với hoạt động FDI

08/08/2019 17:35:00 CH
(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 06/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam.

Hướng dẫn chế độ tài chính đối với chương trình, dự án tài chính vi mô

08/08/2019 16:30:00 CH
(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 37/2019/TT-BTC hướng dẫn về chế độ tài chính đối với chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2019

01/08/2019 18:15:00 CH
(Chinhphu.vn) - Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; tăng 7,19% mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2019.