Tin tức - Sự kiện

Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Phú Thọ - 70 năm xây dựng và phát triển

16/10/2018 11:19:00 SA
PhuthoPortal - Ngay từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đặc biệt coi trọng vấn đề giữ gìn kỷ cương, kỷ luật của Đảng và xác định muốn lãnh đạo tốt thì phải kiểm tra, lãnh đạo mà không kiểm tra coi như không lãnh đạo, khẳng định kiểm tra, giám sát có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng cũng như sự lãnh đạo của Đảng.

Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với Công ty Điện lực Phú Thọ

16/10/2018 11:18:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 15/10, Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Cao Đình Thưởng - TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công ty Điện lực Phú Thọ trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. 

Tin tưởng vào những quyết sách quan trọng từ Hội nghị BCH Trung ương 8 khóa XII

15/10/2018 16:44:00 CH
PhuthoPortal - Từ ngày 2 - 6/10/2018, BCH Trung ương Đảng khóa XII đã tổ chức Hội nghị Trung ương lần thứ 8. Tại hội nghị đã bàn thảo nhiều vấn đề quan trọng của Đảng, của đất nước, thông qua nội dung cơ bản Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Tại hội nghị, BCH Trung ương cũng đã xem xét, quyết định việc ban hành Qui định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, thống nhất cao giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại kỳ họp sắp tới. Phóng viên Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã ghi nhận một số ý kiến tâm huyết của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh về những nội dung tại hội nghị. 

Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển Ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ

15/10/2018 16:35:00 CH
PhuthoPortal - Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đặc biệt coi trọng công tác dân vận và khẳng định: Sức mạnh của cách mạng ở nơi dân. Đảng phải dựa vào dân để làm cách mạng. Đây là điều cốt yếu của Đảng và công tác dân vận của Đảng được xác định là một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước. Muốn cách mạng thành công thì Ðảng phải vững mạnh, phải dựa vào dân, tổ chức vận động nhân dân tham gia và lãnh đạo nhân dân thực hiện những nguyện vọng, lợi ích thiết thực cho Nhân dân.

Tích cực tham mưu giúp cấp ủy xây dựng Đảng bộ tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh

15/10/2018 16:33:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối chính trị và con đường cứu nước, cứu dân, giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Ngay sau khi Đảng ra đời, hệ thống các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng cấp uỷ từng bước được hình thành, phát triển trên phạm vi cả nước, trực tiếp tham mưu và phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. 

Văn phòng Tỉnh ủy Phú Thọ: 70 năm xây dựng và đổi mới

15/10/2018 16:32:00 CH
Phuthoportal - Xuất phát từ yêu cầu thực thực tiễn cách mạng, ngày 4/9/1948, tại xã Yên Kỳ, huyện Hạ Hòa - một vùng căn cứ kháng chiến chống Thực dân Pháp của quân và dân ta, Văn phòng Tỉnh uỷ Phú Thọ được thành lập. 70 năm qua, các thế hệ cán bộ lãnh đạo và nhân viên Văn phòng cấp ủy của tỉnh đã không ngừng nỗ lực cố gắng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp cách mạng của Đảng nói chung và của Tỉnh ủy Phú Thọ nói riêng.