It Today - Triển khai hiệu quả Hệ thống một cửa điện tử tích hợp dịch vụ công trực tuyến trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bản tỉnh

16/01/2018 19:42:00 CH

 Hệ thống một cửa điện tử tích hợp cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Thọ là hệ thống phần mềm cung cấp công cụ cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đăng ký dịch vụ hành chính công qua môi trường mạng. Hệ thống được tích hợp trên Cổng GTĐT tỉnh, chính thức đi vào sử dụng từ ngày 20/10/2016 với địa chỉ website: dichvucong.phutho.gov.vn.