THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tạm hoãn đi công tác nước ngoài, ngoại tỉnh và hạn chế mời, đón khách nước ngoài trong thời gian dịch bệnh

20/03/2020 11:33 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, Văn bản số 1774/VPCP-QHQT ngày 08/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tạm hoãn đi công tác nước ngoài; trước diễn biến mới phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt tại Việt Nam hiện nay đã xuất hiện những nguồn lây bệnh và ghi nhận thêm nhiều trường hợp nhiễm bệnh mới, gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh vào địa bàn tỉnh; để chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị rà soát tất cả chương trình, kế hoạch đi công tác nước ngoài và công tác ngoại tỉnh; tạm hoãn các chuyến đi công tác nước ngoài (kể cả các trường hợp đã có quyết định cử đi công tác) và công tác ngoại tỉnh (nhất là đến các địa phương trong nước đang có dịch); không cử cán bộ đi công tác nước ngoài, kể cả đi giải quyết việc riêng (trường hợp đặc biệt phải được cấp có thẩm quyền cho phép) trong thời điểm hiện nay để tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương, đơn vị và phòng tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh vào địa bàn tỉnh.
Hạn chế tối đa việc mời, đón khách nước ngoài đến thăm và làm việc, tham dự các hoạt động trên địa bàn tỉnh trong thời gian có dịch; trong đó tạm hoãn toàn bộ việc mời, đón, làm việc với khách nước ngoài đến từ hoặc đi qua các quốc gia, vùng lãnh thổ đang có dịch. Tuyên truyền, khuyến cáo người dân, doanh nghiệp hạn chế đi ra nước ngoài hoặc mời, đón khách nước ngoài (nhất là những nước và vùng lãnh thổ có dịch) đến địa bàn tỉnh nếu không thực sự cần thiết.
Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tiếp nhận, theo dõi, khai báo y tế, tổ chức cách ly y tế theo quy định đối với tất cả các trường hợp nhập cảnh đến/trở về từ các quốc gia, vùng lãnh thổ đang có dịch; thực hiện sàng lọc và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp đối với từng loại trường hợp. Đồng thời đề xuất xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về khai báo y tế, không chấp hành cách ly y tế theo quy định.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)