Thông báo

Quyết định về việc rút ngắn thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh

12/03/2020 10:13 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 10/3/2020, Công an tỉnh ban hành quyết định số 704/QĐ-CAT-PV01 về việc rút ngắn thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)