VĂN HÓA - XÃ HỘI

Năm 2019 tạo việc làm cho hơn 16.300 lao động

14/01/2020 08:31 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal -Trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh đã có trên 16.300 người lao động được giải quyết việc làm, đạt 105,4% kế hoạch năm 2019.


image002_63.jpg
Phiên giao dịch việc làm tại huyện Hạ Hòa năm 2019
Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh đã giải quyết việc làm tăng thêm cho 16.341 người (bằng 105,4% so với kế hoạch năm), xuất khẩu lao động đạt 3.316 người (đạt 132,6% kế hoạch năm). Trong đó: Lao động trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp chiếm 52,7%, lĩnh vực công nghiệp xây dựng chiếm 23,8%, lĩnh vực dịch vụ thương mại chiếm 23,5%. Kết quả trên đã góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị xuống còn 2,84%, tăng tỷ lệ sử dụng thời gian khu vực nông thôn lên 85,76%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo và truyền nghề đạt 66,5%, trong đó có bằng cấp chứng chỉ, chứng nhận đạt 27,5%.
Trong năm 2019, Quỹ quốc gia giải quyết việc làm đã cho vay 974 dự án, thông qua nguồn vốn vay đã tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 1.610 lao động. Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức được 18 phiên giao dịch việc làm, thu hút 5.957 người đến đăng ký tìm việc làm.
Ông Đinh Trọng Hồng - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Năm 2019, Sở đã thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường lao động; tăng cường kết nối thông tin thị trường lao động, nâng cao hiệu quả các sàn giao dịch việc làm với số lượng và hình thức tổ chức đa dạng, phong phú hơn. Triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động trong độ tuổi thanh niên, lao động là người khuyết tật, lao động nông thôn, lao động di cư, lao động là người dân tộc thiểu số, phụ nữ...
Bên cạnh đó, Sở đã tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện pháp luật về an toàn vệ sinh lao động; triển khai các hoạt động tư vấn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Chương trình quốc gia về An toàn vệ sinh lao động năm 2019 và chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm - An toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020.
Thu Hương
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)