THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Ngày 11/11/2019, HĐND tỉnh khóa XVII tổ chức kỳ họp bất thường

08/11/2019 08:25 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 4/11, HĐND tỉnh khóa XVII ban hành thông báo số 50/TB-HĐND về việc tổ chức kỳ họp bất thường. Kỳ họp sẽ diễn ra vào ngày 11/11/2019.


Tại kỳ họp sẽ xem xét thông qua các tờ trình: Đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ, vở sông đê tả Thao thuộc địa bàn huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp, gia cố đê Ngòi Me, Ngòi Cổ, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ (giai đoạn I). Đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trường Trung học phổ thông Chuyên Hùng Vương ở vị trí mới. Thông qua danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất thực hiện trong năm 2020 thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh chấp thuận, danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Tờ trình về việc ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khu dân cư do sắp xếp lại tổ chức.
Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn chuẩn bị chu đáo các dự thảo nghị quyết, theo dõi, tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa kịp thời các dự thảo nghị quyết tại kỳ họp.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)