THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thực hiện thanh tra quản lý thông tin thuê bao di động

22/10/2019 16:53 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 17/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành văn bản số 4710/UBND-KGVX về việc thực hiện việc thanh tra quản lý thông tin thuê bao di động.


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện việc thanh tra diện rộng quản lý thông tin thuê bao di động theo nội dung chỉ đạo và các văn bản hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông; chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thành, thị hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thông tin thuê bao di động trả trước cho cán bộ tại địa phương, công an quản lý trực tiếp trên địa bàn; phổ biến và yêu cầu các đại lý, tổng đại lý mua bán sim, thẻ, các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đăng ký thông tin thuê bao.
Công an tỉnh, Cục quản lý thị trường, UBND các huyện, thành, thị chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để triển khai thanh tra đối với các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, các điểm bán sim điện thoại đóng trên địa bàn để xử lý vi phạm trong việc đăng ký thông tin thuê bao di động; mua bán, lưu thông sim đã được kích hoạt đăng ký thông tin thuê bao.
Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh tăng cường phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký, sử dụng thông tin thuê bao nhằm tạo bước chuyển biến nhận thức một cách mạnh mẽ cho doanh nghiệp, người dân tuân thủ đúng pháp luật. Thông báo rộng rãi các đợt thanh, kiểm tra và kết quả xử lý vi phạm.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)