Thông báo

Thông báo về việc giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích

15/07/2019 16:39 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Tòa án nhân dân huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ thông báo cho ông Nguyễn Đăng Toan, sinh năm 1952, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Khu 5, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã đi khỏi nơi cư trú từ tháng 1/2017 cho đến nay không có tin tức gì. 


Hiện nay ông Toan ở đâu về ngay Tòa án nhân dân huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Ngọ (Vợ của ông Toan), sinh năm 1953, địa chỉ: Khu 5, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ yêu cầu tuyên bố ông Toan mất tích.
Trong thời hạn 04 (bốn) tháng kể từ khi đăng, phát thông báo lần đầu tiên, nếu ông Toan không có mặt thì Tòa án nhân dân huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ sẽ giải quyết việc trên theo quy định của pháp luật.
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)